#}

Blaesstraat 152
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Exploitatie van een bakkerij (werkplaats en bedrijf)

Openbaar onderzoek

van maandag 2 januari 2023 tot maandag 16 januari 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/CL2/1855124
Gemeentelijke referentie B2466/2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-09-2022
Volledig dossier 15-12-2022
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-01-2023
Betekening van de beslissing 09-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens