#}

Poolsterstraat 31
1082 Sint-Agatha-Berchem

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwing van een gebouw met 3 appartementen in gebouw met 4 appartementen - conform stellen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 21 november 2023 tot dinsdag 5 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 314 m² 318 m² Te bepalen 4 m²
Andere 49 m² 49 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 03/PU/1908083
Gemeentelijke referentie AB 8711 781
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-07-2023
Bijkomende elementen 20-09-2023
Volledig dossier 06-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-12-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
Betekening van de beslissing 15-02-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens