#}

Wilderstraat
1082 Sint-Agatha-Berchem

Openbaar onderzoek afgerond

Oprichten van een tehuis voor tijdelijke opvang van jongeren

27 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 19 januari 2023 tot donderdag 2 februari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 0 m² 287 m² Te bepalen 287 m²
Huisvesting 0 m² 366 m² Te bepalen 366 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 03/PU/1840143
Gemeentelijke referentie AB 8532 605
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-04-2022
Volledig dossier 23-05-2022
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-02-2023
Overlegcommissie 16-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-11-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-12-2022
Betekening van de beslissing 06-03-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens