Groot-Bijgaardenstraat 483
1082 Sint-Agatha-Berchem

Gewestelijke referentie 03/CL2/1811213
Gemeentelijke referentie PE/2023/CL2
Gebruikersnaam 1811213
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van zondag 19 juni 2022 tot zondag 3 juli 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bedekte parking

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-10-2021
Begin van openbaar onderzoek 19-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-10-2021 03/CL2/1811213
14-09-2020 03/PU/1759984 10-03-2021
18-11-2010 PU/337368 27-05-2014
11-09-2008 CU/207341
06-11-2007 PU/206402
17-09-1968 PU/206401 03-01-1969
01-01-1963 PU/206400
24-04-1958 03/PU/1722061
28-03-1946 03/PU/1722066

Tijdslijn