#}

Steenzwaluwenlaan 41
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Renovatie van een eengezinswoning met 3 gevels (isolatie van gevels en dak en vervanging van ramen op tuinniveau)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Andere

Openbaar onderzoek

van maandag 18 maart 2024 tot maandag 1 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 283 m² 290 m² Te bepalen 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1930588
Gemeentelijke referentie 18754
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-01-2024
Volledig dossier 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 01-04-2024
Overlegcommissie 11-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens