#}

Appelbloesemgaarde 85
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Het verbouwen en uitbreiden van de achtergevel van het huis en het aanbrengen van externe isolatie op het dak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 14 februari 2024 tot woensdag 28 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 98 m² 99 m² 99 m² 2 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1917547
Gemeentelijke referentie 18664
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-10-2023
Bijkomende elementen 08-02-2024
Volledig dossier 13-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 28-02-2024
Overlegcommissie 07-03-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens