#}

Paradijsvogelslaan 6
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Conform stellen van het bedekking van een terras op de achterkant van de derde verdieping, en het vergroten van een baaie (partiele afbraak van een muur)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 februari 2024 tot donderdag 22 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 470 m² 475 m² 475 m² 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1917528
Gemeentelijke referentie 18663
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-10-2023
Bijkomende elementen 03-01-2024
Volledig dossier 26-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 22-02-2024
Overlegcommissie 07-03-2024
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Begin van de werken 29-04-2024
Einde van de werken 29-04-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens