#}

Kleine Wijngaardstraat 37
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Isoleren van de dak (sarking)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 november 2023 tot donderdag 30 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1916605
Gemeentelijke referentie 18658
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-10-2023
Volledig dossier 13-11-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-11-2023
Overlegcommissie 07-12-2023
Betekening van de beslissing 05-03-2024
Begin van de werken 15-05-2024
Geldigheid van de vergunning 05-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens