#}

Sint-Annalaan 8A
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning op norm brengen (kozijnen, terras, veluxramen, zonnepanelen en schilderwerk)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 16 januari 2024 tot dinsdag 30 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 108 m² 108 m² 108 m² 0 m²
Andere 12 m² 12 m² 12 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1916579
Gemeentelijke referentie 18656
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-10-2023
Volledig dossier 15-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 30-01-2024
Overlegcommissie 08-02-2024
Betekening van de beslissing 21-02-2024
Geldigheid van de vergunning 21-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens