#}

Henri de Brouckèrelaan 117
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Een uitbouw aan de achterkant te maken en twee dakkapellen te plaatsen op een eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 september 2023 tot donderdag 28 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 120 m² 168 m² 160 m² 40 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1909418
Gemeentelijke referentie 18596
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-07-2023
Bijkomende elementen 21-12-2023
Volledig dossier 04-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-09-2023
Overlegcommissie 12-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-11-2023
 Einde van de opschorting 05-02-2024
Betekening van de beslissing 05-03-2024
Begin van de werken 10-04-2024
Geldigheid van de vergunning 05-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens