#}

Mulderslaan 103
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren en het uitbreiden van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 augustus 2023 tot donderdag 7 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 243 m² 271 m² 271 m² 28 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1905592
Gemeentelijke referentie 18562
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-06-2023
Volledig dossier 12-07-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-09-2023
Overlegcommissie 21-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-11-2023
 Einde van de opschorting 13-05-2024
Betekening van de beslissing 19-02-2024
Begin van de werken 14-05-2024
Geldigheid van de vergunning 20-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens