#}

Waversesteenweg 1349
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

De gedeeltelijke afbraak, heropbouw en vergroening van het platte dak van een werkplaats die zich in het binnenste gedeelte van een huizenblok bevindt en bij een woning hoort, in overeenstemming te brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 mei 2023 tot donderdag 1 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Ambachtelijke productieactiviteiten 85 m² 85 m² 85 m² 0 m²
Huisvesting 415 m² 415 m² 415 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1899907
Gemeentelijke referentie 18516
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-04-2023
Volledig dossier 11-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 01-06-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
Betekening van de beslissing 30-06-2023
Geldigheid van de vergunning 30-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens