#}

Tervuursesteenweg 74
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

De feitelijke situatie conform stellen met de rechtmatige situatie (aanpassingen aan de baaien, leistenen gevelbekleding en de gevel van het laatste niveau) en de bovenverdieping en slaapkamer transformeren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 25 mei 2023 tot donderdag 8 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 172 m² 190 m² 190 m² 18 m²
Andere 569 m² 3.417 m² 3.417 m² 2.848 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1893591
Gemeentelijke referentie 18460
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-03-2023
Bijkomende elementen 08-05-2023
Volledig dossier 22-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 25-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-06-2023
Overlegcommissie 22-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-07-2023
 Einde van de opschorting 24-01-2024
Betekening van de beslissing 18-09-2023
Geldigheid van de vergunning 18-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens