#}

Koninklijke Jachtstraat 11
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Conform stellen van twee dakkapellen, het wijzigen van de verdeling van de ramen in de voorgevel en de uitbreidingen in huizenblokken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 maart 2023 tot donderdag 30 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 186 m² 225 m² 225 m² 39 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1863353
Gemeentelijke referentie 18377
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-11-2022
Bijkomende elementen 06-03-2023
Volledig dossier 14-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-03-2023
Overlegcommissie 13-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-04-2023
 Einde van de opschorting 18-03-2024
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens