#}

Hertogendal 172
1160 Oudergem

Mettre en conformité les travaux non conforme au PU 16640 (dossier en saisine)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1844808
Gemeentelijke referentie 18248
Versie 1
Bezwaardossier 02/SFD/1925564

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 03-06-2022
Bijkomende elementen 14-12-2022
Volledig dossier 27-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 02-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 14-02-2023
 Einde van de opschorting 14-08-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens