Franciscus Vandeveldestraat 8
1160 Oudergem

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie02/PU/1745548
Identificatiecode1745548
Gemeentelijke referentie17599

Chronologie

Stap Datum
Indiening 23-03-2020
Extra elementen 03-06-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 18-06-2020
Begin van openbaar onderzoek 10-09-2020
Einde van het openbaar onderzoek 24-09-2020
Overlegcommissie 08-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

bouwen van een uitbreiding op de achterkant van het gelijksvloer van een ééngezinswoning

Betrokken percelen

21332E0015/00W019

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 122 m² 139 m² Te bepalen
Andere 35 m² 35 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
13-03-2019 02/PU/1705867 18-06-2019 Toegekend
18-07-1954 PU/679254 18-07-1954 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn