#}

Chaussée de Wavre
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Vervanging en uitbreiding van het administratief gebouw bij een faciliteit (Recypark afvalverzamelcentrum)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 september 2023 tot donderdag 28 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 15 m² 36 m² Ontbrekend gegeven 21 m²
Andere 33 m² 36 m² Ontbrekend gegeven 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PFU/1905452
Gemeentelijke referentie 18616
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-06-2023
Volledig dossier 03-08-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-09-2023
Overlegcommissie 12-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-11-2023
 Einde van de opschorting 20-02-2024
Betekening van de beslissing 23-02-2024
Geldigheid van de vergunning 23-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens