#}

Chaussée de Wavre 1132
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een ppslagplaats voor feestvuurwerk

Openbaar onderzoek

van donderdag 29 oktober 2020 tot donderdag 12 november 2020

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 02/CL2/1753942
Gemeentelijke referentie PE/1413

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 07-07-2020
Volledig dossier 22-10-2020
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-10-2020
Einde van openbaar onderzoek 12-11-2020
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens