#}

Rue Valduc 300-302
1160 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een overdekte parkeerplaats

Openbaar onderzoek

van maandag 22 november 2021 tot maandag 6 december 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 02/CL2/1727016
Gemeentelijke referentie PE/1374

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-09-2019
Volledig dossier 25-03-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 06-12-2021
Betekening van de beslissing 26-04-2022
Geldigheid van de vergunning 26-04-2037
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens