#}

Gustave Jean Leclercqstraat 4
1160 Oudergem

Vellen van 1 boom

1 boom te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/AA/1912059
Gemeentelijke referentie 23/ARB/13
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-08-2023
Bijkomende elementen 08-11-2023
Volledig dossier 01-12-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 13-02-2024
Geldigheid van de vergunning 13-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens