#}

Alphonse Lemmensplein 11
1070 Anderlecht

Herinrichten van de woningen en de handel met binnen verbouwen + bouwen van een achterbijgebouw en 2dakramen + vervangen van de ramen en in orde brengen van de overdekking van de achterkoer

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/SFD/1918540
Gemeentelijke referentie PUS 52554
Versie 1
In aanhangigmaking 01/PU/1847944

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Ontbrekend gegeven

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 14-10-2023
Overlegcommissie 23-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-11-2023
 Einde van de opschorting 14-03-2024
Betekening van de beslissing 27-02-2024
Geldigheid van de vergunning 27-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens