#}

Rue de Neerpede 157
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van het gebruik van een tuinhuis naar woonruimte

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 2 oktober 2023 tot maandag 16 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 156 m² 156 m² 156 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1893523
Gemeentelijke referentie PU 52822
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 06-03-2023
Bijkomende elementen 15-06-2023
Volledig dossier 19-06-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-10-2023
Overlegcommissie 26-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 02-11-2023
 Einde van de opschorting 27-12-2023
Betekening van de beslissing 22-01-2024
Geldigheid van de vergunning 22-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens