#}

Joseph Vanhellemontlaan 1A
1070 Anderlecht

In orde brengen van de wijziging van bestemming van een handel en werkplaats naar bureau

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 137 m² 137 m² 137 m² 0 m²
Huisvesting 273 m² 273 m² 273 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1865900
Gemeentelijke referentie PU 52749
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-12-2022
Bijkomende elementen 06-10-2023
Volledig dossier 20-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 22-01-2024
Geldigheid van de vergunning 22-01-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens