#}

Bergense Steenweg 1429
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Slopen van de bestaande handel, bouwen van een restaurant, plaatsen van 4 reclame uithangborden en omhakken van 2 hoogstammige bomen

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 6 juni 2023 tot dinsdag 20 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 846 m² 637 m² Te bepalen -210 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1863134
Gemeentelijke referentie PU 52729
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 07-02-2023
Volledig dossier 24-02-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-07-2023
 Einde van de opschorting 16-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 16-10-2023
Betekening van de beslissing 30-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens