#}

Bruinstraat 2
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Slopen van de werkplaats op gelijkvloers om een tuin te creëren, in orde brengen van de plate dak van de eetkamer en de bestemmingen van de ruimten van het huis

Wettelijke basis

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 7 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 212 m² 217 m² 217 m² 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1859264
Gemeentelijke referentie PU 52679
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-10-2022
Bijkomende elementen 18-07-2023
Volledig dossier 11-01-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2023
Overlegcommissie 20-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-04-2023
 Einde van de opschorting 09-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-08-2023
Betekening van de beslissing 02-11-2023
Geldigheid van de vergunning 02-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens