#}

Edmond Delcourtstraat 3-5
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de bestemming in " voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten" op gelijkvloers en voor de helft van R-1 + bouwkundige aanpassingen + opening aan de achtergevel + in orde brengen van het volume op de begane grond in achtergevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zondag 14 mei 2023 tot zondag 28 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 98 m² 98 m² 98 m²
Huisvesting 342 m² 247 m² 247 m² -95 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1856093
Gemeentelijke referentie PU 52647
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-09-2022
Bijkomende elementen 26-01-2023
Volledig dossier 31-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-05-2023
Overlegcommissie 01-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-06-2023
 Einde van de opschorting 05-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-10-2023
Betekening van de beslissing 07-11-2023
Geldigheid van de vergunning 07-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens