#}

Georges Moreaustraat 192
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen van een ééngezinshuis - bouwen van een terras op de dak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 juni 2022 tot donderdag 30 juni 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 189 m² 195 m² Geweigerd 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1800983
Gemeentelijke referentie PU 52175
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-10-2021
Bijkomende elementen 25-04-2022
Volledig dossier 12-04-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2022
Overlegcommissie 07-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-08-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 10-03-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens