Busselenbergstraat 64
1070 Anderlecht

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Lopend openbaar onderzoek 14 dagen

Referenties

Nova referentie01/PU/1769125
Identificatiecode1769125
Gemeentelijke referentiePU 51798

Chronologie

Stap Datum
Indiening 14-12-2020
Extra elementen 03-02-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 17-02-2021
Begin van openbaar onderzoek 03-03-2021
Einde van het openbaar onderzoek 17-03-2021
Overlegcommissie 25-03-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in orde brengen van een opbrengstgebouw

Betrokken percelen

21308H0536/00Y004

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
16-04-2019 01/PU/1709843 15-06-2020 Toegekend
30-12-2014 PU/555848 27-07-2016 Toegekend
04-06-1957 PU/318992 04-06-1957 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

 Documenten hier beschikbaar
Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen

Tijdlijn