Heyvaertstraat 92
1070 Anderlecht

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie01/PU/1749679
Identificatiecode1749679
Gemeentelijke referentiePU 51580

Chronologie

Stap Datum
Indiening 27-05-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 03-07-2020
Kennisgeving van besluit 19-01-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de bestemming van een commercieël gelijlvloers naar woning met vrijberoep

Betrokken percelen

21304B0150/00Y032

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 0 m² 77 m² 77 m²
Handelszaak 77 m² 0 m² 0 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
25-11-2019 01/PU/1732936 Geweigerd
05-06-2019 01/PU/1715206 26-05-2020 Toegekend
16-12-1958 PU/319848 16-12-1958 Toegekend
07-06-1955 PU/317806 07-06-1955 Toegekend
12-02-1955 PU/211071 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn