#}

Dapperheidsplein
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Bouw van een ondergrondse parking voor auto's, moto's en fietsen met bijhorende bovengrondse paviljoenen / uitgangen onder een deel van het Dapperheidsplein.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zondag 19 september 2021 tot maandag 18 oktober 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFU/1784839
Gemeentelijke referentie PU 52136
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2021/1785595

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 22-04-2021
Volledig dossier 28-05-2021
Termijn voor het afgeven 450 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 18-10-2021
Overlegcommissie 28-10-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-02-2022
 Einde van de opschorting 08-09-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-10-2022
Betekening van de beslissing 06-12-2022
Begin van de werken 04-03-2022
Geldigheid van de vergunning 06-12-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens