Barastraat
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PFD/1841530
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2022/1841794
Gebruikersnaam 1841530
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De bouwen van een gebouwencomplex met 38.494 m² kantoren, 72 wooneenheden (waarvan 64 gesubsidieerd), 761 m² uitrusting en 1.725 m² winkels met twee kelderverdiepingen (175 parkeerplaatsen voor auto's, 34 parkeerplaatsen voor motoren, 200 parkeerplaatsen voor fietsen), de gedeeltelijke afbraak van de bestaande vloerplaat van Q-park, het kappen van 15 bomen en het herplanten van 12 bomen, en de herinrichting van de onmiddellijke omgeving.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-05-2022
Bijkomende elementen 13-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

LB
Mobiel Brussel
Vivaqua
Access And Go
DBDMH
Sibelga
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor Niet meegedeeld 38.862 m² Te bepalen
Last (0,00 x 0,00 €) 0,00 €
Huisvesting Niet meegedeeld 10.492 m² Te bepalen
Last (0,00 x 0,00 €) 0,00 €
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst Niet meegedeeld 761 m² Te bepalen
Handelszaak Niet meegedeeld 1.725 m² Te bepalen
Last (0,00 x 0,00 €) 0,00 €

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-05-2022 13/IPE/1841736
11-05-2022 13/IPE/1841794
02-12-2020 13/PFD/1768293 29-07-2021
21-05-2013 CL2/487801
22-12-2010 PU/383839

Tijdslijn