#}

Barastraat
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Ontwerp van de gewijzigde aanvraag: Het bouwen van een gebouwencomplex bestaande uit 79 woningen (waarvan 65 gesubsidieerd en 2 co-living), 1.543m² voorzieningen, een gemeenschappelijke tuin van 2.624m² met 206 overdekte fietsparkeerplaatsen, 38.134m² kantoren en 1.042m² winkels met twee kelderniveaus (137 parkeerplaatsen, 17 motorparkeerplaatsen en 194 fietsparkeerplaatsen), het gedeeltelijk afbreken van de bestaande Q-park grondplaat, het kappen van 8 bomen en het herplanten van 6 bomen, en het herinrichten van de directe omgeving.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 2 mei 2024 tot vrijdag 31 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst Niet meegedeeld 761 m² Te bepalen 0 m²
Handelszaak Niet meegedeeld 1.725 m² Te bepalen 0 m²
Kantoor Niet meegedeeld 38.862 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting Niet meegedeeld 10.492 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1841530
Gemeentelijke referentie PU 52545
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2022/1841794

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 10-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 02-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2024
Overlegcommissie 13-06-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 03-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens