#}

Peterbospark 3-8
1070 Anderlecht

Het herinrichten van het gelijkvloers van de woonblokken n°3 en 8, gesitueerd in het Peterbospark te Anderlecht, en het toevoegen van 2 metalen luifels.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 169 m² 333 m² 333 m² 164 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1838424
Gemeentelijke referentie PU 52672
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 20-04-2022
Bijkomende elementen 01-09-2022
Volledig dossier 13-10-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 05-12-2022
Geldigheid van de vergunning 05-12-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens