#}

Peterbospark 4-4E
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren van woonblokken in het Peterbospark om de energetische prestatie, de duurzaamheid en het comfort van de gebouwen te verbeteren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 23 september 2021 tot vrijdag 22 oktober 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 151 m² 293 m² 293 m² 142 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1788483
Gemeentelijke referentie PU 52126
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-06-2021
Bijkomende elementen 05-08-2021
Volledig dossier 25-08-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 22-10-2021
Overlegcommissie 28-10-2021
Betekening van de beslissing 01-02-2022
Geldigheid van de vergunning 01-02-2025
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens