#}

Neerpedestraat 805
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Vellen van 212 populieren en aanplanten van 128 Quercus robur 'Fastigiata Koster', 47 Alnus glutinosa, 6 Sorbus aucuparia, 5 Acer campestre en 4 Crataeus monogyna.

212 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 23 augustus 2021 tot dinsdag 21 september 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1779530
Gemeentelijke referentie PU 51996
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 16-03-2021
Volledig dossier 30-04-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 21-09-2021
Overlegcommissie 30-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-10-2021
 Einde van de opschorting 08-12-2021
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-12-2021
Betekening van de beslissing 13-12-2021
Geldigheid van de vergunning 13-12-2024
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens