#}

Romain Rollandlaan 70
1070 Anderlecht

Placer un pavillon préfabriqué dans la cour de l'école maternelle "Les Rainettes".

Wettelijke basis

Bouwen (nieuwbouw

Andere: container pour classes

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 842 m² 878 m² Ontbrekend gegeven 36 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/164008
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 06-06-2005
Bijkomende elementen 29-09-2005
Volledig dossier 31-07-2006
Betekening van de beslissing 22-12-2006
Geldigheid van de vergunning 21-12-2008
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens