#}

Verwelkomingsstraat 10
1070 Anderlecht

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPEMOD/1854034
Gemeentelijke referentie PE 177/2019 (7)

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Wijziging van de voorwaarden milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 07-09-2022
Betekening van de beslissing 13-09-2023
Geldigheid van de vergunning 18-12-2034
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens