#}

Peterbospark
1070 Anderlecht

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPEEXT/1897251
Gemeentelijke referentie PE 118/2020 (2)

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-04-2023
Betekening van de beslissing 22-05-2023
Geldigheid van de vergunning 12-01-2037
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens