#}

Nellie Melbalaan 54
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Exploitatie van een tankstation

Openbaar onderzoek

van woensdag 11 januari 2023 tot donderdag 9 februari 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPE/1862471
Gemeentelijke referentie PE 197/2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 18-11-2022
Volledig dossier 21-12-2022
Begin van openbaar onderzoek 11-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-02-2023
Overlegcommissie 16-02-2023
Betekening van de beslissing 17-05-2023
Geldigheid van de vergunning 19-05-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens