#}

Frans van Kalkenlaan 4-6
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Renovatie en herinrichting van een parkeerterrein voor huisvesting (regularisatie).

Openbaar onderzoek

van maandag 11 september 2023 tot dinsdag 10 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPE/1852977
Gemeentelijke referentie PE 142/2022
Referentie gemengd karakter 01/PFD/1852509

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 25-08-2022
Volledig dossier 20-07-2023
Begin van openbaar onderzoek 11-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 10-10-2023
Overlegcommissie 19-10-2023
Betekening van de beslissing 11-12-2023
Begin van de werken 11-12-2023
Geldigheid van de vergunning 12-12-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens