#}

Biestebroekkaai 110
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een lichaam

Openbaar onderzoek

van dinsdag 25 april 2023 tot woensdag 24 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPE/1751802
Gemeentelijke referentie PE 94/2020

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 15-06-2020
Volledig dossier 31-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 25-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-05-2023
Overlegcommissie 15-06-2023
Betekening van de beslissing 17-01-2024
Begin van de werken 17-01-2024
Geldigheid van de vergunning 17-01-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens