#}

Bergense Steenweg 33
1070 Anderlecht

Wettelijke basis

het verminderen van het aantal opgeslagen auto's

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/C_EXT/1899600
Gemeentelijke referentie PE 19/2018 (REC 2) (3)

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-03-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 16-05-2023
Geldigheid van de vergunning 20-08-2033
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens