#}

Bergense Steenweg 570
1070 Anderlecht

Wettelijke basis

het blijven uitbaten van een garage voor minder dans 25 voertuigen dat un werkplaats voor reparatie en onderhoud bevat, een luchtcompressor van 12 HP en een opslagplaats voor 45.000 L brandstof in 3 tanken

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 01/CL3/1905253
Gemeentelijke referentie PE 285/1982

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke voorafgaande aangifte

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 20-06-2023
Betekening van de beslissing 08-02-1983
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens