#}

Veeartsenstraat 11-17
1070 Anderlecht

Wettelijke basis

het uitbaten van een renovatiewerf

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/CL3/1825460
Gemeentelijke referentie PE 166/2021

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-12-2021
Betekening van de beslissing 22-03-2022
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens