#}

Waterloose Steenweg 569
1050 Elsene

Maintien de six dispositifs de publicité

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie PU/689111
Gemeentelijke referentie 1996/1228-315/569(FULL SCN)
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De indieningsdatum wordt niet vermeld

Chronologie
Indiening
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 02-04-1997
Geldigheid van de vergunning 02-04-1999
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens