#}

Waterloose Steenweg 557-559
1050 Elsene

De plaatsing van technische installaties in de zone van tuinen en koeren in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 192 m² 192 m² 192 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/566301
Gemeentelijke referentie PU2015/259-263(315)/5(557-559) F.S.
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-06-2015
Volledig dossier 30-12-2016
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 08-02-2024
Geldigheid van de vergunning 08-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens