#}

Blaesstraat 152
1000 Brussel

Transformation de la vitrine commerciale afin d'y aménager une entrée particulière pour réaffecter les étages à 1 logement.

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/518501
Gemeentelijke referentie B17/2007
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-02-2007
Overlegcommissie 19-06-2007
Betekening van de beslissing 05-11-2007
Geldigheid van de vergunning 04-11-2009
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens