#}

Vlaamsesteenweg 168
1000 Brussel

Rénovation d'une maison de rapport sans modification de volume. Réaménagement d'un rez-de-chaussée commercial et de 4 logements dont un duplex aux derniers étages.

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/516763
Gemeentelijke referentie F47/2008
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-06-2008
Volledig dossier 27-01-2009
Betekening van de beslissing 17-02-2009
Geldigheid van de vergunning 16-02-2011
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens