#}

Franklin Rooseveltlaan 138
1050 Brussel

Abattre 3 arbres

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/510764
Gemeentelijke referentie F13/2001
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-03-2001
Betekening van de beslissing 30-07-2001
Geldigheid van de vergunning 29-07-2003
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens