#}

Horzelstraat 91
1180 Ukkel

(PERIME EN PARTIE - terasse à l'arrière non réalisé) la modification de la façade avant et arrière ainsi que des terrasses à l'arrière d’un immeuble mixte de commerce et 2 logements

Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren met wijzigen van het volume

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Ambachtelijke productieactiviteiten 1.079 m² 1.079 m² 1.079 m² 0 m²
Huisvesting 256 m² 262 m² 262 m² 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/489446
Gemeentelijke referentie 16-41167-2013
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-07-2013
Volledig dossier 30-08-2013
Betekening van de beslissing 10-02-2014
Geldigheid van de vergunning 09-02-2016
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens