#}

Waverse Steenweg 271
1050 Elsene

Réunir deux des trois logements d’une maison de rapport en un seul, en joignant le grenier, construire une lucarne et transformer les baies arrière en balcons

Elsene
Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 354 m² 354 m² 354 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/481283
Gemeentelijke referentie 2013/9-317/271
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-01-2013
Volledig dossier 25-03-2013
Betekening van de beslissing 25-07-2013
Geldigheid van de vergunning 24-07-2015
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens